Automatische drains

Zorg voor jouw persluchtsysteem

Perslucht bevat water, deeltjes en afgebroken smeerolie, die allemaal samen mengen en een ongewenst condensaat vormen.
De condensaatafvoeren van Indairtech bieden de meest efficiënte manier om dit condensaat zonder enige vorm van perslucht verlies te verwijderen.

Vermijd slijtage en corrosie van uw gehele persluchtsysteem en apparatuur. Stop schadelijke productie en begrens uw onderhoudskosten met het verwijderen van dit condensaat.