Hoe bepaal ik de grootte van mijn compressor?

In de categorie Perslucht

Eén van de grootste uitdagingen is het correct inschatten van de grootte van uw nieuwe luchtcompressor. Zoals met alles, zijn nieuwe compressoren tegenwoordig efficiënter en technologisch geavanceerder. Voor de keuze van de juiste compressorgrootte zijn toepassing en gebruik de bepalende factoren. Als u voor uw fabriek de verkeerde luchtcompressor kiest, kan dit problemen in de productie geven en/of hogere bedrijfskosten vanwege energieverspilling tot gevolg hebben.


Hoeveel druk heb ik nodig?

Het is bij het kiezen van een luchtcompressor cruciaal dat u weet wat de debiet- en drukbehoeften zijn voor uw bedrijfsproces. Druk en debiet zijn twee veelvoorkomende termen die worden gebruikt bij persluchtsystemen.

Druk kan worden gemeten in bar (de metrische maateenheid van druk) of ponden per vierkante inch (pounds per square inch, psi). Druk verwijst naar de hoeveelheid kracht die nodig is om een bepaalde hoeveelheid arbeid te verrichten op een bepaald punt in de tijd. Een eenvoudig voorbeeld van druk en hoe het werkt, is het verplaatsen van een houtblok op een tafel. In de onderstaande afbeelding blijkt dat perslucht met een druk van 5,2 bar (75 psi) te weinig kracht heeft om het houtblok te verplaatsen, maar dat het blok met een druk van 6,9 bar (100 psi) wel over de gewenste afstand kan worden bewogen.

De luchtcompressor dient voldoende druk te leveren voor het uitvoeren van een bepaalde taak (in dit geval het verplaatsen van een houtblok). Als, zoals in de afbeelding, 6,9 bar (100 psi) nodig is om het blok te verplaatsen, kan de taak niet met minder worden volbracht. Om de grootte van de compressor te bepalen moet u weten welke druk nodig is, anders wordt u geconfronteerd met problemen zoals in de afbeelding waarbij een lagere druk niet volstond om de taak uit te voeren.


Wat is het juiste debiet voor mijn compressor?

Debiet, ook wel aangeduid als vrije luchtlevering (free air delivery, FAD), kan worden gemeten in liters per seconde (l/s), kubieke meter per uur (m3/h) of kubieke voet per minuut (cubic feet per minute, cfm), afhankelijk van uw geografische locatie. In eenvoudige termen is debiet het vermogen van de compressor om een taak binnen een acceptabel tijdsbestek te blijven vervullen. Het benodigde debiet wordt bepaald aan de hand van de tijdsduur die nodig is om een bepaalde taak uit te voeren. Laten we kijken naar het houtblok om dit nader uit te leggen. Om een houtblok elk uur over een bepaalde afstand te verplaatsen, kunnen een kleinere compressor en een luchttank worden gebruikt. De compressor zal herhaaldelijk worden in- en uitgeschakeld en de luchttank vullen voor de volgende keer dat het houtblok moet worden verplaatst. Als het houtblok gedurende een bepaald tijdsbestek doorlopend moet worden verplaatst is een grotere luchtstroom nodig, en ook een grotere compressor. Als het debiet onvoldoende is, moet de taak regelmatig worden onderbroken zodat de compressor druk kan opbouwen in de reservetank. Dat is een indicatie dat de compressor niet groot genoeg is.

Als u over voldoende perslucht wilt beschikken voor een bepaalde toepassing, is het belangrijk om rekening te houden met het vereiste persluchtdebiet bij een bepaalde druk om het proces goed te laten verlopen.

Eén manier om te weten te komen wat het totale vereiste debiet is, is door contact op te nemen met de fabrikant van de apparatuur die door de perslucht wordt aangedreven en het gegevensblad met de gewenste informatie op te vragen. De beste manier om het debiet nauwkeurig te meten is door een 'persluchtaudit' te laten uitvoeren door een persluchtspecialist. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat schroefcompressoren over het algemeen meer debiet per kW of pk produceren dan zuigercompressoren.

Samenvattend: de vereiste druk wordt bepaald door het werk dat moet worden uitgevoerd, terwijl u voor het benodigde debiet moet weten hoe vaak dit werk moet worden uitgevoerd, of hoeveel werkzaamheden op hetzelfde moment worden uitgevoerd. Het is belangrijk te begrijpen dat met een te kleine compressor drukvallen kunnen ontstaan en het onvermogen werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Een te grote compressor kan daarentegen leiden tot mechanische problemen en een mogelijke uitval van de compressor. Als u twijfelt over de grootte van uw nieuwe compressor voor bestaande of nieuwe toepassingen, neem dan altijd contact op met een persluchtspecialist voor een persluchtaudit.

Naar het overzicht van de veelgestelde vragen